Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48891
Title: Рекуператор
Authors: Мінко, Олександр Миколайович
Шевченко, Валентина Володимирівна
Keywords: патент; теплообмін; апаратобудування; металургійне обладнання
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 127443 Україна, МПК (2018.01) F23L 15/04 (2006.01) F28D 7/00. Рекуператор / Мінко О. М., Шевченко В. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 03534 ; заявл. 02.04.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. – 5 с. : іл.
Abstract: Рекуператор містить сукупність пластин, з'єднаних таким чином, що пластини утворюють перехресні канали прямокутного, квадратного або трикутного перерізу за напрямком руху гарячого газу та повітря, яке необхідно нагріти через загальну стінку пластини. Крайні канали за напрямком руху повітря, з боку входу гарячого газу до рекуператора, містять патрубки підводу та відводу охолоджуючої води, таким чином, що утворюється послідовне з'єднання цих крайніх каналів у напрямку зверху вниз вздовж рекуператора, за допомогою С-подібних відводів, при цьому розміщення цих каналів відбувається з чергуванням через один канал з іншим перпендикулярним каналом, по якому рухається нагрітий газ (дим), послідовно з'єднані канали, за напрямком руху води, мають секційне виконання, та кожна секція має окремий підвід та відвід охолоджуючої води.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48891
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Minko_Patent_127443.pdf276,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.