Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48902
Title: Правові засоби управлінської діяльності
Authors: Перевалова, Людмила Вікторівна
Гаєвая, Олександра Валентинівна
Гаряєва, Ганна Михайлівна
Лисенко, Ірина В'ячеславівна
Keywords: управління економікою; сутність державного управління; громадські об'єднання; юридичні особи; адміністративно-правові відносини; виконавча влада
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Правові засоби управлінської діяльності : навч.-метод. посібник / Л. В. Перевалова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2020. – 50 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до курсу "Правові засоби управлінської діяльності", який викладається для магістрів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". Посібник містить програму курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, методичні та практичні завдання, тести, завдання для перевірки засвоєних знань, питання до заліку. Для магістрів заочної форми навчання передбачено рекомендації до написання й оформлення контрольних робіт, варіанти контрольних робіт, що складаються з теоретичних питань та практичних завдань. Для більш ретельного вивчення даної дисципліни додається термінологічний словник, список рекомендованої літератури, джерела законодавства та інформаційне забезпечення дисципліни.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48902
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Perevalova_Pravovi_zasoby.pdf695,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.