Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48916
Title: Спосіб мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала дизеля
Authors: Прохоренко, Андрій Олексійович
Кравченко, Сергій Сергійович
Таланін, Дмитро Сергійович
Білик, Сергій Юрійович
Кожушко, Андрій Павлович
Шуба, Ірина Володимирівна
Keywords: патент; двигунобудування; електронне керування; механічні регулятори; паливні насоси
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 138508 Україна, МПК (2019.01) F02D 1/00 F02D 41/10 (2006.01). Спосіб мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала дизеля / Прохоренко А. О., Кравченко С. С., Таланін Д. С., Білик С. Ю., Кожушко А. П., Шуба І. В. ; власники : Прохоренко А. О., Кравченко С. С., Таланін Д. С., Білик С. Ю., Кожушко А. П., Шуба І. В. (Україна). – № u 2019 06158 ; заявл. 03.06.2019 ; опубл. 25.11.2019, Бюл.№ 22. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала дизеля, що включає датчики частоти обертання колінчастого вала двигуна, положення органу керування та зворотного зв'язку за положенням рейки паливного насоса високого тиску, який базується на аналогії роботи традиційного механічного регулятора та дозволяє забезпечити усталені та перехідні режими роботи дизеля незалежно від якості пального, технічного стану двигуна, умов довкілля, який відрізняється тим, що для досягнення рівноважного режиму дизеля задають необхідне положення рейки паливного насоса високого тиску, яке позитивно залежить від положення органу керування паливоподачею (педалі акселератора) та негативно - від поточної частоти обертання (кутової швидкості) колінчастого вала.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48916
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"
Кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Prokhorenko_Patent_138508.pdf207,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.