Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48934
Title: Система регулювання подачі додаткового повітря в дизель
Authors: Борисенко, Анатолій Миколайович
Борисенко, Євген Анатолійович
Богаєвський, Олександр Борисович
Keywords: патент; енергетичне машинобудування; димомір; екологічні показники; дизелебудування
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 139433 Україна, МПК F02D 33/02 (2006.01) F02D 41/04 (2006.01). Система регулювання подачі додаткового повітря в дизель / Борисенко А. М., Борисенко Є. А., Богаєвський О. Б. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 05319 ; заявл. 20.05.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Система регулювання подачі додаткового повітря в дизель містить блок управління, фотоелектричний димомір і датчик частоти обертання, підключені до входів блока управління, джерело стиснутого повітря зі встановленим в ньому датчиком тиску, електропневмоклапан з електродинамічним приводом, встановлений в магістралі подачі повітря від джерела до впускного трубопроводу дизеля, перший неінвертуючий та інвертуючий підсилювачі і реле з нормально розімкнутим контактом. При цьому вихід датчика тиску через інвертуючий підсилювач з'єднаний з шиною живлення першого неінвертуючого підсилювача. Обмотка реле підключена до виходу блока управління. Другий неінвертуючий підсилювач і елемент пам'яті, причому вихід першого неінвертуючого підсилювача через контакт реле з'єднано з входом елемента пам'яті, вихід якого підключено до входу другого неінвертуючого підсилювача. Вихід фотоелектричного димоміра з'єднано з входом першого неінвертуючого підсилювача. З метою підвищення екологічних показників дизеля в неї введено третій неінвертуючий підсилювач з коефіцієнтом підсилення. більшим за одиницю, і баластний резистор. При цьому вхід третього підсилювача підключено до виходу другого неінвертуючого підсилювача, а вихід - через баластний резистор з'єднано з обмоткою електропневмоклапана з електродинамічним приводом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48934
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Borysenko_Patent_139433.pdf231,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.