Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48966
Title: Пристрій для магнітно-імпульсного пресування керамічних порошкових матеріалів
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Кочерга, Олександр Іванович
Щукін, Ігор Сергійович
Щукіна, Людмила Павлівна
Keywords: патент; керамічні вироби; електрична енергія; імпульсний струм
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 120143 Україна, МПК B22F 3/087 (2006.01) B22F 3/02 (2006.01). Пристрій для магнітно-імпульсного пресування керамічних порошкових матеріалів / Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Щукін І. С., Щукіна Л. П. ; власники: Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Щукін І. С., Щукіна Л. П. (Україна). – № a 2018 01863 ; заявл. 23.02.2018 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19. – 13 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до пристроїв формування керамічних виробів. Пристрій для магнітно-імпульсного пресування керамічних порошкових матеріалів містить циліндричну матрицю, заповнену керамічним порошковим матеріалом. З одного торця матриці встановлений пуансон, а з другого - пласка основа. Пуансон встановлений з можливістю взаємодії з дисковим індуктором магнітно-імпульсної установки. Індуктор містить двошарову обмотку з єдиного стрічкового проводу, між шарами якої розташована ізоляційна армуюча прокладка. Обмотка охоплена зовнішньою обичайкою, а її внутрішня бокова сторона охоплює внутрішню обичайку. Обмотка, прокладка та обичайки і виконані у вигляді монолітного індуктора. До однієї торцевої сторони індуктора прилягає дисковий електропровідний якір, прикріплений до пласкої сторони пуансона. Навпроти іншої торцевої сторони індуктора встановлений дисковий феромагнітний якір. Феромагнітний якір фіксований відносно індуктора за допомогою пружини. До центру феромагнітного якоря прикріплений циліндричний товкач, на боковій стороні якого встановлені підпружинені храпові елементи, які перешкоджають переміщенню товкача відносно пуансона в напрямку матриці. До пласкої основи прикріплений ряд циліндричних опор, кожна з яких проходить крізь отвір у зовнішній обичайці. На бокових сторонах циліндричних опор встановлені підпружинені храпові елементи, які перешкоджають переміщенню індуктора в напрямку феромагнітного якоря. Винахід підвищує ефективність магнітно-імпульсного пресування керамічних порошків.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48966
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Boliukh_Patent_120143.pdf621,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.