Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48968
Title: Пристрій для скидання ожеледних і снігових відкладень з проводу лінії електропередачі
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Кочерга, Олександр Іванович
Лучук, Володимир Феодосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патент; електромагнітні котушки; електроенергетика; імпульси; електроізоляційні втулки
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 120661 Україна, МПК H02G 7/16 (2006.01). Пристрій для скидання ожеледних і снігових відкладень з проводу лінії електропередачі / Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники: Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2018 03355 ; заявл. 30.03.2018 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – 8 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі електроенергетики і може бути використано для механічного видалення льоду і снігу з проводів і грозозахисних тросів повітряних ліній електропередач. Пристрій для скидання ожеледних і снігових відкладень з дроту електропередачі містить два зовнішні корпуси, розташовані один навпроти одного під кутом, на протилежних краях кожного корпуса встановлені опори, приєднані до двох підвісних кілець, всередині яких розташований провід. У середній частині кожного корпуса розташовані нижня і верхня електромагнітні котушки, з'єднані послідовно, підключені до ємкісного накопичувача енергії. До нижньої електромагнітної котушки прилягає дисковий електропровідний якір, прикріплений до дискового феромагнітного якоря, встановленого з зазором до верхньої електромагнітної котушки, причому феромагнітний якір з'єднаний з напрямних стрижнем. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення ефективності очищення та надійності пристрою.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48968
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Boliukh_Patent_120661.pdf421,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.