Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49031
Title: Спосіб комбінованого вироблення електричної та теплової енергії
Authors: Пильов, Вячеслав Володимирович
Єфімов, Олександр В'ячеславович
Пильова, Тетяна Кузьмівна
Каверцев, Валерій Леонідович
Тютюнник, Лариса Іванівна
Гаркуша, Тетяна Анатоліївна
Єфімов, Дмитро Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; двигуни внутрішнього згоряння; паросилові установки; електрогенератори
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 131715 Україна, МПК (2018.01) F01K 11/00. Спосіб комбінованого вироблення електричної та теплової енергії / Пильов В. В., Єфімов О. В., Пильова Т. К., Каверцев В. Л., Тютюнник Л. І., Гаркуша Т. А., Єфімов Д. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 08301 ; заявл. 27.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб комбінованого вироблення електричної та теплової енергії включає спалювання палива у двотактному поршневому двигуні внутрішнього згоряння, поєднаному з електрогенератором, подачу повітря у циліндр двигуна крізь систему впуску за допомогою нагнітача, витиснення з циліндра до системи випуску двигуна продуктів згорання під час випуску і повітря під час продувки, подачу потоку газів з системи випуску двигуна у додаткову камеру згорання, де спалюють додаткове паливо, кількість якого визначають в залежності від теплового навантаження установки, і відведення газів в котел-утилізатор для передачі теплової енергії цільовому теплоносію. За допомогою нагнітача крізь систему впуску, циліндр та систему випуску двигуна у додаткову камеру згоряння подають додаткове повітря, кількість якого узгоджують з кількістю додаткового палива за допомогою блока керування.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49031
Appears in Collections:Кафедра "Теплотехніка та енергоефективні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Pylov_Patent_131715.pdf270,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.