Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4911
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Визначення типу, концентрації і рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках" з розділу "Дослідження електронних параметрів напівпровідників термоелектричним та гальваномагнітними методами" дисципліни "Фізичні методи дослідження матеріалів"
Authors: Копач, Володимир Романович
Хрипунов, Геннадій Семенович
Харченко, Микола Михайлович
Кіріченко, Михайло Валерійович
Зайцев, Роман Валентинович
Keywords: носії заряду; напівпровідники; термоелектричний метод; електрорушійна сила Холла; геометричний магнетоопір
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Визначення типу, концентрації і рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках" з розділу "Дослідження електронних параметрів напівпровідників термоелектричним та гальваномагнітними методами" дисципліни "Фізичні методи дослідження матеріалів" : для студ. напряму підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" / уклад. В. Р. Копач [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 68 с.
Abstract: Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу "Дослідження електронних параметрів напівпровідників термоелектричним та гальвано-магнітними методами" дисципліни "Фізичні методи дослідження матеріалів" стосуються чотирьох лабораторних робіт: "Визначення типу основних носіїв заряду в напівпровідниках термоелектричним методом", "Визначення параметрів основних носіїв заряду в напівпровідниках шляхом виміру електрорушійної сили Холла", "Визначення параметрів основних носіїв заряду в напівпровідниках методом Ван-дер-Пау" і "Визначення рухливості основних носіїв заряду в напівпровідниках шляхом виміру геометричного магнетоопору"
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4911
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2009_Vyznachennia_typu.pdf1,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.