Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49195
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Частотні характеристики лінійних електричних кіл"
Authors: Резинкіна, Марина Михайлівна
Гетьман, Андрій Володимирович
Кубрик, Борис Іванович
Литвиненко, Світлана Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; самостійна робота; Комплексна передавальна функція; матриці чотириполюсників; двополюсник; амплітудно-частотна характеристика; фазочастотна характеристика; ідеальні підсилюючі ланки; інерційна ланка; коливальна ланка
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Частотні характеристики лінійних електричних кіл" : з дисциплін "Теорія електричних кіл та сигналів", "Теорія електричних кіл", "Теорія електромагнітних кіл", "Основи електротехніки та електроніки" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 171 "Електроніка", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: М. М. Резинкіна [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 48 с.
Abstract: Частотні характеристики входять невід'ємною частиною до частотного методу аналізу процесів в електричних колах, який широко використовується для розрахунків гармонійних спектрів сигналів та проходження сигналів через електричні кола. У зв'язку з цим студентам необхідно не тільки досконало засвоїти методику отримання частотних характеристик, а також твердо знати особливості і характеристики типових ланок, що розглянуті в цій роботі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49195
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Chastotni_kharakterystyky_liniinykh.pdf951,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.