Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49196
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 4 за темою "Частотні спектри сигналів"
Authors: Резинкіна, Марина Михайлівна
Гетьман, Андрій Володимирович
Кубрик, Борис Іванович
Литвиненко, Світлана Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; розрахунково-графічна робота; електричні кола; схеми; числові дані; імпульсна техніка
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 4 за темою "Частотні спектри сигналів" : з дисциплін "Теорія електричних кіл та сигналів", "Теорія електромагнітних кіл" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / уклад.: М. М. Резинкіна [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 36 с.
Abstract: Частотний метод широко застосовується для аналізу процесів в імпульсній техніці, в пристроях передачі, обробки та перетворення інформації. Суть цього методу полягає в наступному. Сигнал x(t), що впливає на коло, має бути представлений сукупністю гармонійних впливів. Сигнал на виході кола y(t) за принципом накладання визначається як сума гармонійних реакцій, викликаних кожною з гармонійних складових вхідного сигналу окремо. Сукупність усіх елементарних гармонійних сигналів, які в сумі укладають складний сигнал, називають частотним спектром (вхідним або вихідним) сигналу. Значення гармонійних складових вихідного сигналу легко визначаються, якщо відомий спектр вхідного сигналу та частотні характеристики кола. Спектр одиночного сигналу є суцільним та для його визначення застосовується інтегральне перетворення Фур'є. Спектр періодичного сигналу є дискретним та для його визначення використовують ряд Фур'є. Теоретичне та практичне оволодіння цим методом підвищить професійну компетенцію студентів та дозволить їм більш успішно опановувати подальший матеріал спецкурсів по обраній спеціальності.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49196
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Chastotni_spektry.pdf1,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.