Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49767
Title: Посткоронавірусний світ: кризис в національній безпеці та мрії про "суспільство споживання"
Other Titles: Postcoronavirus world: crisis in national security and dreams of "consumer society"
Authors: Владленова, Іліана Вікторівна
Keywords: дезінформація; пандемія; "чорний лебідь"; вірусна епідемія; карантин; misinformation; coronavirus pandemic; society; "black swan"; post-Covid-19 future
Issue Date: 2020
Publisher: Гілея
Citation: Владленова І. В. Посткоронавірусний світ: кризис в національній безпеці та мрії про "суспільство споживання" / І. В. Владленова // Гілея: науковий вісник = Hileya: Scientific Bulletin : зб. наук. пр. – Київ : Гілея, 2020. – Вип. 156 (№ 5). – С. 165-168.
Abstract: Метою статті є вивчення нових реалій, спричинених пандемією, з використанням філософського аналізу. Коронавірусна пандемія вважається найбільшим викликом сучасності. Нові реалії життя змінюють соціальні структури, релігійні установи, систему освіти. Перехід до дистанційної роботи, освіти, цифрових послуг трансформує наше уявлення про комунікацію та передачу знання. Соціальне дистанціювання прискорює розробку нових засобів спілкування та нових технологій, які людство буде використовувати й після пандемії. Отримали імпульс медицина та біотехнологія. Але карантин та зменшення попиту на товари приводить до економічної кризи, від якої страждають також бідні країни. Активізуються політичні протистояння, які націлено на національну безпеку: в цих умовах розповсюджується популізм, марксистка ідеологія "рівності" та неприязнь до багатих. Формується небезпечне поле дезінформації, в якому циркулюють конспірологічні теорії, які створюють паніку і сіють недовіру.
The purpose of the article: to study the new realities caused by the pandemic using philosophical analysis. The coronavirus pandemic is considered to be the greatest challenge of our time, new realities of life are changing social structures, religious institutions, the education system. Distance work, education, digital services transform our perception of communication and knowledge transfer. Social distancing accelerates the development of new means of communication and new technologies that humanity will use after the pandemic, given impetus to the development of medicine, biotechnology. But quarantine and declining demand for goods are leading to an economic crisis that also affects poor countries. Political confrontations aimed at national security are intensifying: in these conditions, populism, the Marxist ideology of "equality" and hostility to the rich are spreading. A dangerous field of misinformation is formed, in which conspiracy theories circulate, which create panic and sow distrust.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6958-7183
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49767
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hileya_2020_156_Vladlenova_Postkoronavirusnyi_svit.pdf283,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.