Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49996
Title: Моделювання процесу плаского торцевого алмазного шліфування
Authors: Пижов, Іван Миколайович
Клименко, Віталій Григорович
Федорович, Володимир Олексійович
Островерх, Євгеній Володимирович
Пупань, Лариса Іванівна
Keywords: монографія; вплив вібрацій; зниження температури; мікроскопічні дослідження; лазерне сканування
Issue Date: 2020
Citation: Моделювання процесу плаского торцевого алмазного шліфування [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Пижов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 256 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49996.
Abstract: У монографії викладено сучасні підходи до вдосконалення процесу плаского торцевого шліфування за допомогою керування параметрами зони контакту абразивного круга з деталлю, які безпосередньо впливають на зниження теплонапруженості обробляння. З використанням методологій 3D моделювання розглянуто питання керування площею контакту круга з деталлю за допомогою нахилу осі обертання шпинделя, покращення умов охолодження зони обробляння технологічною рідиною, створення механічних коливань у зоні обробляння, правки робочої поверхні круга правильними олівцями на основі синтетичного полікристалічного алмазу. Запропоновано конкретні технічні рішення для практичного використання цих заходів. Для інженерно-технічних працівників промислових підприємств та науково-дослідних інститутів, аспірантів та студентів машинобудівних спеціальностей вузів.
The monograph examines current trends in 3D modeling in relation to diamond abrasive tools and the stress-strain state of the grinding zone. Modern approaches to the improvement of flat end grinding by controlling the parameters of the contact zone of the wheel with the part, which directly affect the reduction of the heat stress of the process, are presented. Using 3D modeling methodologies, the issues of controlling the contact area of the wheel with the part due to the tilt of the spindle axis, improving the cooling conditions of the processing zone, creating mechanical oscillations in the processing area, dressing the wheel working surface by the synthetic polycrystalline diamond-point dresser. Specific technical solutions for the practical use of these measures are proposed. For engineering and technical workers of industrial enterprises and research institutes, graduate students and students of mechanical engineering specialties of universities.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49996
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2020_Pyzhov_Modeliuvannia.pdf9,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.