Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50663
Title: Аналіз конструктивних проблем карбонізаційних колон виробництва очищеного бікарбонату натрію
Authors: Порохня, Микола Федорович
Шестопалов, Олексій Валерійович
Keywords: гранично допустимі викиди; гранично допустимі скиди; ОБН; хімічне виробництво; карбонізація содобікарбонатного розчину; бікарбонатна колона
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Порохня М. Ф. Аналіз конструктивних проблем карбонізаційних колон виробництва очищеного бікарбонату натрію / М. Ф. Порохня, О. В. Шестопалов // XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 19-22 листопада 2019 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 477-478.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3135-9000
orcid.org/0000-0001-6268-8638
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50663
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porokhnia_Analiz_konstruktyvnykh_2019.pdf544,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.