Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50833
Title: Метод зменшення похибки визначення кутових переміщень при використанні індукційних давачів
Other Titles: A method of reducing the error in determining the angular displacements when using inductive sensors
Authors: Cнітков, Костянтин Ігорович
Шабатура, Юрій Васильович
Keywords: кругова дискретна згортка; ортогональні складові; прецизійність; зсув фази; circular discrete convolution; orthogonal components; precision; phase shift
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Снітков К. І. Метод зменшення похибки визначення кутових переміщень при використанні індукційних давачів / К. І. Снітков, Ю. В. Шабатура // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2020. – № 6. – С. 3-10.
Abstract: У роботі виконано дослідження нового методу зменшення похибки визначення кутових переміщень за допомогою індукційного давача, його математичне забезпечення та експериментальна перевірка. Представлений метод базується на вимірюванні кута зсуву фаз сигналів давача, визначення якого здійснюється за допомогою співставлення оцифрованих значень сигналів давача із круговою дискретною згорткою та подальшим визначенням їх ортогональних складових. На основі значень отриманих ортогональних складових здійснюється визначення кута за допомогою цифрового детектору фази, в основі роботи якого лежить застосування програмного компаратору та обернених тригонометричних функцій. Запропонований метод не вимагає використання демодуляторів, лічильника та таблиць квадрантів, які асоціюються із традиційними методами визначення кута зсуву фаз сигналів. Представлений метод може бути використаний для вимірювання кутів у діапазоні 0-2, є простим, і може бути легко реалізований за допомогою цифрових засобів.
Representation of a special mathematical software for determining the angular displacements of the rotor of the induction angle sensor – resolver (rotating transformer) for applications in which the speed of the sensor's rotor is close to zero. As well as performing its experimental verification.
DOI: doi.org/10.20998/2074-272X.2020.6.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50833
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2020_6_Snitkov_Metod.pdf864,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.