Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50887
Title: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Екологічні засади сталого розвитку країни"
Authors: Аверченко, Валентина Іллівна
Самойленко, Наталія Миколаївна
Баранова, Антоніна Олегівна
Keywords: методичні вказівки; природні системи; глобалізація; теорія сталого розвитку; групи індикаторів
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Екологічні засади сталого розвитку країни" : для студентів усіх форм навчання спец. 7.(8) 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / уклад.: В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко, А. О. Баранова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 36 с.
Abstract: Головною проблемою ХХ – початку ХХІ століття стало глобальне загострення екологічної кризи, яка змушує людство кардинально змінити поведінку в процесі життєдіяльності, підходи до освоєння та використання природно - ресурсного потенціалу тощо. В цих умовах реалізація ідей сталого розвитку може обумовити новий підхід до вирішення проблем узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових розвитку з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь в ресурсах. Концепція сталого розвитку безупинно розвивається. З урахуванням цього для забезпечення освіти в інтересах сталого розвитку необхідно мати чітку уяву про те, що означає сталий розвиток й які цілі він переслідує. Даний курс належить до числа новітніх освітніх курсів і припускає міждисциплінарний та системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини й навколишнього середовища з погляду принципів сталого розвитку.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50887
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Ekolohichni_zasady.pdf643,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.