Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50891
Title: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище"
Authors: Аверченко, Валентина Іллівна
Самойленко, Наталія Миколаївна
Баранова, Антоніна Олегівна
Keywords: методичні вказівки; забрудненість харчових продуктів; хімічні сполуки; автотранспорт; санітарно-захисні зони
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" : для студентів спец. 101 "Екологія" усіх форм навчання / уклад.: В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко, А. О. Баранова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 40 с.
Abstract: Нормування антропогенного навантаження на природне середовище – це вид діяльності з керуванням довкіллям, яке спрямоване на збереження і поліпшення якості навколишнього середовища та охорони здоров’я людини від негативного впливу забруднень. Мета практичних робіт з дисципліни "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" передбачає формування у студентів сучасного світогляду при вирішенні проблем захисту довкілля, розгляд правомірності поведінки суб’єктів екологічних правовідносин, а також вміння визначати ступінь ефективності тих чи інших екологічних заходів, які регулюють стосунки людини з природою. Серед несприятливих екологічних впливів найбільшу небезпеку для здоров’я людей становить забруднення продуктів харчування через токсичне отруєння ґрунтів пестицидами, важкими металами, радіоактивними речовинами; а також водних об’єктів, атмосферного повітря та інших об’єктів оточуючого середовища. Студентам зі спеціальності "Екологія" необхідно вміти використовувати знання у галузі нормування антропогенного навантаження для збереження навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, володіти інформацією щодо стану довкілля та вирішувати задачі, які обґрунтовують вірні управлінські рішення. Методичні вказівки дозволять студентам, які вивчають дану дисципліну, оволодіти знаннями та одержати навички щодо: - екологічних показників забруднюючих речовин у елементах природного середовища; - розрахунків і методик показників якості довкілля; - нормування якості продуктів харчування; - нормування впливу техногенних об’єктів на природне середовище.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50891
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Normuvannia.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.