Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50894
Title: Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахункової частини курсової роботи з курсу "Обладнання захисту біосфери"
Authors: Самойленко, Наталія Миколаївна
Аверченко, Валентина Іллівна
Keywords: методичні вказівки; забруднення атмосферного повітря; знезараження викидів; електрофільтри; скрубери Вентурі
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахункової частини курсової роботи з курсу "Обладнання захисту біосфери" : для студентів усіх форм навчання спец. 7.(8) 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Ч. 1. Обладнання захисту повітряного басейну / уклад.: Н. М. Самойленко, В. І. Аверченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 40 с.
Abstract: Виробничі процеси на підприємствах супроводжуються утворенням великої кількості забруднювачів, для видалення яких із викидів застосовуються різноманітні методи очистки та відповідне за конструкцією обладнання. У даних вказівках наводяться методики та приклади розрахунку найбільш поширеного очисного обладнання, що призначене для очистки викидів від забруднюючих речовин. При цьому враховувалось, що методики розрахунку апаратів очистки викидів від газо- і пароподібних забруднювачів вже вивчались студентами в інших дисциплінах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50894
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Obladnannia.pdf810,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.