Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50898
Title: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Організація та управління у природоохоронній діяльності"
Authors: Самойленко, Наталія Миколаївна
Аверченко, Валентина Іллівна
Keywords: методичні вказівки; екологічна політика; посадові інструкції; навколишнє середовище
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу "Організація та управління у природоохоронній діяльності" : для студентів спец. 101 Екологія усіх форм навчання / уклад.: Н. М. Самойленко, В. І. Аверченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 36 с.
Abstract: Сучасне суспільство добре усвідомило надзвичайну важливість охорони навколишнього середовища, яка здійснюється на різних рівнях та із залученням численних механізмів. Регулювання впливу виробничо – господарської діяльності людей на довкілля неможливе без здійснення процесу управління природоохоронною, яке виділяється із загальної структури управління. Ціллю управління у галузі охорони довкілля є реалізація екологічного законодавства, забезпечення проведення ефективних комплексних заходів з природоохорони та раціонального використання природних ресурсів і ін. Організація системи управління направлена на формування екологічної політики, розробку стратегії природокористування, створення інституціональної інфраструктури для забезпечення управління природоохоронною діяльністю (ПОД). У даних методичних вказівках розглядаються найбільш важливі для здійснення ефективної природоохоронної діяльності на підприємстві питання екологічної політики та організаційної структури управління ПОД.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50898
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Orhanizatsiia.pdf400,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.