Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5097
Title: Осадження йонів нікелю (II) з відпрацьованих нікельвмісних розчинів
Authors: Ожередова, М. А.
Keywords: гідроксикарбонат нікелю; електроліт сульфатний; рівняння кінетичне; стан метастабільний; стан лабільний; концентрація; пересичення; фаза твердая; exhaust solutions; nickel; chemical besieging; nickel hydroxy-carbonat
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ожередова М. А. Осадження йонів нікелю (II) з відпрацьованих нікельвмісних розчинів / М. А. Ожередова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 47 (1020). – С. 93-101.
Abstract: Наведені підсумки досліджень хімічного осадження йонів нікелю (II) з відпрацьованих розчинів процесів нікелювання в сульфатному електроліті. Визначені чисельні значення констант швидкості и показників ступенів у основному кінетичному рівнянні осадження, які відповідають областям метастабільного і лабільного стану системи. Встановлені залежності концентрації Ni²⁺ та необхідного ступеня пересичення для початку процесу утворення твердої фази.
The results of the study of the chemical besieging of nickel ions (II) from spent nickel-containing solutions. The dependence of the concentration of Ni²⁺ and the required degree of supersaturation for the beginning of the formation of the solid phase.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5097
Appears in Collections:Вісник № 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_47_Ozheredova_Osadzhennia.pdf562,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.