Факультет енергомашинобудівний : [674] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Декан - професор ТАРАСЕНКО Микола Олексійович. Деканат знаходиться у Головному аудиторному корпусі, к. 208, тел. (057) 707-63-24. Приймальна комісія: Головний аудиторний корпус, к. 206, тел. (057) 707-63-24. На факультеті в учбовому процесі широко застосовуються сучасні методи навчання, засоби обчислювальної техніки. Кожна кафедра факультету має обчислювальні класи. Студенти активно беруть участь в наукових розробках кафедр, є лауреатами конкурсів студентських наукових робіт. Кафедри факультету мають тісні зв'язки з промисловими підприємствами і організаціями м. Харкова. Всі кафедри мають філії в науково-виробничих об'єднаннях м. Харкова, де студенти поглиблюють свої професійні знання. Починаючи з 1988 року, факультет проводить підготовку спеціалістів на замовлення підприємств за індивідуальними договорами. Кафедри факультету забезпечують працевлаштування випускників на машинобудівні заводи та електростанції України, проектні та науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, підприємства харчової промисловості. Найкращі випускники рекомендуються до вступу в аспірантуру, стають викладачами і науковими співробітниками. На факультеті працюють 64 викладача, з них 5 академіків національних та галузевих академій, 23 професорів і докторів наук, 43 кандидата наук. Факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 9 спеціальностями.

Перегляд

Зібрання цього фонду