Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51001
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент і маркетинг інтелектуальної власності в сфері туризму"
Authors: Борзенко, Володимир Іванович
Косенко, Андрій Васильович
Носирєв, Олександр Олександрович
Маслак, Марія Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: методичні вказівки; патентний пошук аналогів; додатки; вибір об'єкту управління; інтелектуальна власність
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент і маркетинг інтелектуальної власності в сфері туризму" [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Маркетинг", "Менеджмент", "Туризм" / уклад.: В. І. Борзенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 41 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51001.
Abstract: Підвищення якості підготовки фахівців для виробництва потребують від студентів вміння користуватися методикою самоосвіти, творчо мислити, чітко орієнтуватися в джерелах наукової та технічної інформації. Важливе місце у вирішенні цих завдань відведено виконанню курсової роботи, яка сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, формуванню навичок до збору, вивчення та аналізу практичних матеріалів з проблем управління інтелектуальною власністю. Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни та надається студентам до виконання у відповідному семестрі. У роботі студент вирішує комплекс взаємопов'язаних професійних задач відповідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра. Підготовка студента до виконання і захисту курсової роботи, необхідної для одержання кваліфікації магістра, забезпечується базовими навчальними дисциплінами. Дані методичні вказівки визначають мету робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту і оформлення, порядок підготовки до захисту та процедуру захисту роботи. Мета курсової роботи – перевірка здібностей студента до творчого самостійного втілення теоретичних знань під час вирішення питань, пов’язаних з управління об’єктами інтелектуальної власності. Виконання курсової роботи є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра. Тематика курсових робіт формується на підставі основних розділів курсу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4089-3336
orcid.org/0000-0002-3322-740X
orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51001
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Stratehichnyi_menedzhment.pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.