Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51003
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент та маркетинг"
Authors: Ткачова, Надія Петрівна
Косенко, Андрій Васильович
Маслак, Марія Володимирівна
Борзенко, Володимир Іванович
Верютіна, Вікторія Юріївна
Keywords: методичні вказівки; цільові сегменти підприємств; маркетингові стратегії диверсифікації; економіка
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент та маркетинг" [Електронний ресурс] : для студентів економ. та менедж. спец. / уклад.: Н. П. Ткачова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 25 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51003.
Abstract: Стратегічний менеджмент і маркетинг дає змогу розробити ефективну лінію поведінки фірми на ринку. Дисципліна "Стратегічний менеджмент і маркетинг" забезпечує одержання знань в області теорії і практики стратегічного маркетингу, що розглядається у взаємозв’язку із загальною стратегією розвитку підприємства. Мета дисципліни "Стратегічний менеджмент і маркетинг" – засвоєння теоретичних знань щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства. Викладено основні рекомендації щодо вивчення курсу та набуття певних навичок виконання економічних розрахунків. В розрізі кожної теми подаються методичні вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу, плани семінарських занять, література. З метою формування у студентів навичок виконання економічних розрахунків, проведення аналітичної і дослідницької роботи наведені практичні задачі. Методична розробка спрямована на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання економічних розрахунків. Вона надає студентам можливість заздалегідь готувати тези своїх виступів на семінарських заняттях, виконувати завдання з проведення розрахунків, розв’язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями. При розробці методичних рекомендацій використано методичні розробки Херсонського технічного університету, зокрема розробки Мєшкової-Кравченко Н. В. Досвід викладання дисципліни "Стратегічний менеджмент і маркетинг" дозволяє на новому методичному рівні проводити навчання та суттєво підвищити рівень знань, який отримують студенти при вивченні цієї дисципліни.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3322-740X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51003
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Stratehichnyi_menedzhment_ta_marketynh.pdf928,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.