Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51026
Title: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Використання алгоритмів сортування" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Структури і алгоритми обробки даних"
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Крилова, Вікторія Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; метод обмінного сортування; метод сортування Шелла; метод сортування злиттям; метод сортування підрахунком
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Використання алгоритмів сортування" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Структури і алгоритми обробки даних" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та вимірювальна техніка", 172 "Телекомунікація та радіотехніка" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: О. Є. Тверитникова, В. А. Крилова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2020. – 26 с.
Abstract: Розвиток сучасних технологій неможливо без використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Підготовка фахівців в області автоматики, вимірювальної та медичної техніки вимагає великих знань і навичок володіння обчислювальною технікою, а так само знання основ алгоритмізації та програмування на мовах високого рівня таких як С/С ++. Методичні вказівки призначені для вивчення мови програмування С++ на практичних заняттях та лабораторних роботах, а також для самостійного освоєння. У методичних вказівках детально і доступно розглянуті синтаксис, семантика і техніка програмування на мові С ++ з використанням алгоритмів сортування даних. Описано всі етапи проектування програм, наведені докладні коментарі програмного коду, проаналізовані результати обчислень, показані типові проблеми та шляхи їх вирішення. Велика увага приділяється алгоритмам ініціалізації, пошуку, сортування та прикладів розв'язання задач з використанням різних методів та алгоритмів сортування масивів даних. Наведено індивідуальні завдання для виконання практичних та лабораторних робіт, також приведені і завдання для самостійного вивчення основ алгоритмізації та програмування на мові С++. Розглянуті приклади і завдання, допоможуть ефективному освоєнню основ програмування для учнів і початківців програмістів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8453-8718
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51026
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Vykorystannia.pdf936,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.