Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51029
Title: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Використання функцій" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Структури і алгоритми обробки даних"
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Крилова, Вікторія Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; комп'ютерна техніка; програмне забезпечення; приклади вирішення завдань; алгоритми Евкліда
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт "Основи програмування мовою С++. Використання функцій" з курсу "Інформатика", "Основи інформаційних технологій", "Структури і алгоритми обробки даних" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та вимірювальна техніка", 172 "Телекомунікація та радіотехніка" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: О. Є. Тверитникова, В. А. Крилова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2020. – 28 с.
Abstract: Розвиток сучасних технологій неможливо без використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Підготовка фахівців в області автоматики, вимірювальної та медичної техніки вимагає великих знань і навичок володіння обчислювальною технікою, а так само знання основ алгоритмізації та програмування на мовах високого рівня таких як С/С ++. Методичні вказівки призначені для вивчення мови програмування С++ на практичних заняттях та лабораторних роботах, а також для самостійного освоєння. У методичних вказівках детально і доступно розглянуті синтаксис, семантика і техніка програмування на мові С ++ з використанням функцій в С++. Описано всі етапи проектування програм, наведені докладні коментарі програмного коду, проаналізовані результати обчислень, показані типові проблеми та шляхи їх вирішення. Велика увага приділяється оголошення функції, тип функції, аргументи і параметри функції, передача аргументів по значенню та посиланню, локальні змінні, значення параметрів по замовчуванню, різні способи виклику функцій. Наведено індивідуальні завдання для виконання практичних та лабораторних робіт, також приведені і завдання для самостійного вивчення основ алгоритмізації та програмування на мові С++. Розглянуті приклади і завдання, допоможуть ефективному освоєнню основ програмування для учнів і початківців програмістів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8453-8718
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51029
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Vykorystannia_funktsii.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.