Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51039
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Комп'ютерна графіка" з курсу "Комп'ютерна графіка". Частина 2
Authors: Зуєв, Андрій Олександрович
Євсеєнко, Олег Миколайович
Крилова, Вікторія Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; створення об'єктів сцени; параметри відблисків; інформаційні технології; параметри джерел світла
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Комп'ютерна графіка" з курсу "Комп'ютерна графіка" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 172 "Телекомунікація та радіотехніка" ден. та заоч. форм навчання. Ч. 2 / уклад.: А. О. Зуєв, О. М. Євсеєнко, В. А. Крилова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2020. – 43 с.
Abstract: Подання даних на моніторі комп'ютера в графічному вигляді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, які застосовувалися в наукових і військових дослідженнях. Відтоді графічний спосіб відображення даних став невід'ємною частиною комп'ютерних систем. Комп'ютерна графіка – це розділ інформатики, який вивчає методи створення та обробки графічних зображень за допомогою обчислювальної техніки. Комп'ютерна графіка використовується майже в усіх наукових та інженерних дисциплінах для збільшення наочності та поліпшення сприйняття інформації людиною. Без комп'ютерної графіки неможливо уявити собі не тільки комп'ютерний, але і звичайний, цілком матеріальний світ. Незважаючи на те, що комп'ютерна графіка є, по суті, інструментом, її структура і методи засновані на передових досягненнях фундаментальних і прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, статистики, програмування тощо. Це дійсно як для програмних, так і для апаратних засобів створення та обробки зображень на комп'ютері. Тому комп'ютерна графіка як галузь інформатики активно розвивається і багато в чому виступає рушієм усієї комп'ютерної індустрії. Найважливішою частиною комп'ютерної графіки є візуалізація – загальна назва прийомів подання інформації або явищ у вигляді, зручному для зорового спостереження та аналізу. Візуалізація даних застосовується в різних сферах людської діяльності: у медицині (комп'ютерна томографія), військовій справі (тренажерні комплекси), наукових дослідженнях (візуалізація будови речовини, векторних полів та інших даних), моделюванні тканин та одягу, дослідно-конструкторських розробках, індустрії розваг. Методичні вказівки призначені для вивчення основ комп'ютерної графіки та її застосування у створенні систем візуалізації. Розглянуто питання кодування кольору, растеризації, подання та візуалізації тривимірних об'єктів, особливості програмно-апаратних систем тривимірної графіки. Методичні вказівки містять також індивідуальні завдання для виконання лабораторних і практичних робіт, які допоможуть в ефективному освоєнні курсу комп'ютерної графіки.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5432-1211
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51039
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Kompiuterna.pdf579,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.