Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51061
Title: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; турбоустановки; газотурбінні технології; газотранспортне устаткування; теплоенергетичне устаткування
Issue Date: 2019
Publisher: Лідер
Citation: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування : тези доп. 15-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 25-26 квітня 2019 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Лідер, 2019. – 84 с.
Abstract: Подано тези доповідей науково-технічної конференції "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування", 25–26 квітня 2019 р. за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців. Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51061
ISBN: 978-617-7476-22-0
Appears in Collections:Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2019_Enerhetychni_ta_teplotekhnichni_protsesy.pdf1,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.