Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51073
Title: Методичні вказівки до контрольної роботи "Визначення температурних та електричних характеристик зразків харчових барвників"
Authors: Себко, Вадим Вадимович
Новожилова, Тетяна Борисівна
Keywords: методичні вказівки; електричні параметри; трансформаторні вихорострумові перетворювачі; фізико-хімічні параметри; харчова промисловість
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до контрольної роботи "Визначення температурних та електричних характеристик зразків харчових барвників" з дисципліни "Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини" : для студентів спец. 7.090221 ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. В. Себко, Т. Б. Новожилова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 35 с.
Abstract: Метою контрольної роботи є вивчення методики розрахунків електричних та температурних параметрів зразків харчових барвників, допустимі рівні яких надано у державних нормативних документах, які використовуються при виготовленні твердих, сипких та рідинних харчових продуктів, а також визначення очікуваних значень сигналів трансформаторного вихорострумового перетворювача (ТВП), на основі якого здійснюється реалізація цієї методики. Визначення електричних та температурних параметрів барвників здійснюється шляхом реалізації безконтактного двохпараметрового вихорострумового методу контролю, який розроблено на базі (ТВП). Дана робота має двадцять варіантів завдань і розрахована на одну групу студентів. Ці варіанти допоможуть студентам, користуючись заданими характеристиками зразка харчового барвника та відомими геометричними параметрами ТВП заданої конфігурації, розв'язати пряму задачу – визначити ЕРС ТВП з досліджуваним зразком барвника та фазові кути зсуву, а також побудувати градуювальні залежності ЕРС та фазових кутів зсуву від температури.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3561-6281
orcid.org/0000-0003-2551-6954
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51073
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Vyznachennia.pdf1,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.