Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51076
Title: Методичні вказівки до практичних занять "Контроль електричних параметрів і температури деталей обладнання машин та апаратів переробних і хімічних виробництв"
Authors: Себко, Вадим Вадимович
Бабенко, Володимир Миколайович
Горбунова, Ольга Володимирівна
Забіяка, Наталія Сергійовна
Keywords: методичні вказівки; трансформаторні вихорострумові перетворювачі; електричні параметри; магнітні поля
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять "Контроль електричних параметрів і температури деталей обладнання машин та апаратів переробних і хімічних виробництв" з дисципліни "Методи дослідження стану машин та апаратів, діагностика і моніторинг технічного стану" : для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізацій: "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. В. Себко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 33 с.
Abstract: Метою контрольної роботи є вивчення методики розрахунків інформативних параметрів трансформаторного вихорострумового перетворювача (ТВП) з немагнітними деталями обладнання пласкої форми, що контролюються на машинобудівному підприємстві під час реалізації вихорострумового методу неруйнівного контролю (НК). Дана робота має п'ятнадцять варіантів завдань і розрахована на одну групу студентів. Ці варіанти допоможуть студентам, користуючись заданими фізико-механічними параметрами пласких виробів та геометричними параметрами ТВП, розв'язати пряму задачу вихорострумового НК – визначити ЕРС ТВП та фазові кути зсуву при зондуванні деталей машинобудівного обладнання, що контролюються, змінним магнітним полем.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3561-6281
orcid.org/0000-0003-2837-5317
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51076
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Kontrol.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.