Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51092
Title: Вимоги до випускних кваліфікаційних робіт
Authors: Аніщенко, Микола Васильович
Шамардіна, Віра Миколаївна
Клепіков, Володимир Борисович
Keywords: методичні вказівки; загальні вимоги; структура текстів; елементи текстів
Issue Date: 2021
Citation: Вимоги до випускних кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання та оформлення випускних кваліфікац. робіт за освіт. програмою "Електропривод, мехатроніка та робототехніка" : для студентів спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка / уклад.: М. В. Аніщенко, В. М. Шамардіна, В. Б. Клепіков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 57 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51092.
Abstract: Випускна кваліфікаційна робота (проєкт) є завершальним етапом навчання у закладі вищої освіти, її захист є формою державної атестації випускників. Випускна кваліфікаційна робота (КР) дає можливість студенту підтвердити рівень загальнотеоретичної, професіональної і спеціальної фахової підготовки за обраною освітньо-професійною програмою. КР є підсумковою роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору відповідної кваліфікації і видачу диплома (бакалавра, магістра). Методичні вказівки спрямовані на надання студентам допомоги в організації своєї діяльності при виконанні та захисті випускної КР.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2720-3671
orcid.org/0000-0002-9274-6517
orcid.org/0000-0003-2337-4235
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51092
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизовані електромеханічні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vymohy.pdf705,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.