Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51135
Title: Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра
Authors: Міщенко, Володимир Акимович
Клепікова, Світлана Володимирівна
Другова, Олена Сергіївна
Кочетова, Тетяна Іванівна
Keywords: методичні вказівки; бакалаврські роботи; вимоги; приклади виконання рефератів; висновки; оформлення бібліографічного опису
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : для студентів ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. А. Міщенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 51 с.
Abstract: Випускна дипломна бакалаврська робота є завершальним етапом навчального процесу чотирирічної підготовки для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". При виконанні бакалаврської роботи студент повинен продемонструвати готовність до безпосередньої роботи у фінансових підрозділах підприємств (організацій, фірм) реального сектору економіки, банках, фінансових установах, страхових компаніях тощо або до подальшої спеціалізації в області науково-економічних досліджень та здобуття кваліфікації магістра. Успішне виконання студентом кваліфікаційної роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи. Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам під час виконання бакалаврських робіт. Вони формулюють єдині вимоги до вибору теми, послідовності етапів виконання, змісту окремих розділів, оформлення роботи, визначають порядок захисту і критерії її оцінювання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3218-943X
orcid.org/0000-0002-2404-1910
orcid.org/0000-0001-5273-5066
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51135
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Finansy.pdf908,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.