Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51137
Title: Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра
Authors: Клепікова, Світлана Володимирівна
Другова, Олена Сергіївна
Геворкян, Артем Юрійович
Keywords: методичні вказівки; приклад виконання висновків; тематика дипломних робіт; структура вступу
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра зі спец. 073 "Менеджмент" : для студентів ден. та заоч. форм навчання / уклад.: С. В. Клепікова, О. С. Другова, А. Ю. Геворкян ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 49 с.
Abstract: Випускна дипломна бакалаврська робота є завершальним етапом навчального процесу чотирирічної підготовки для студентів спеціальності 073 "Менеджмент". Виконання її є узагальнюючим процесом, який дає змогу майбутньому бакалавру з менеджменту поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками й продемонструвати власні думки та наукові переконання. Метою дипломної роботи є демонстрація студентом теоретичних знань з менеджменту, маркетингу, організації і планування виробництва, з економіки і економічного аналізу, статистики, фінансів, контролінгу, зовнішньо-економічної діяльності тощо, формування у студентів практичних навичок роботи з економічною літературою та економічною інформацією, проведення економічного аналізу діяльності підприємства, підготовки та розробки кваліфікованих рекомендацій з покращення діяльності підприємства та його менеджменту.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3218-943X
orcid.org/0000-0002-2404-1910
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51137
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Menedzhment.pdf905,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.