Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51148
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу "Стратегічний управлінський облік"
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; вимоги; критерії оцінювання; приклади оформлення бібліографічного опису
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу "Стратегічний управлінський облік" : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістер.) рівня вищ. освіти усіх форм навчання / уклад. Т. В. Давидюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 40 с.
Abstract: Для отримання студентами глибоких знань і дослідницьких навичок у навчальному процесі використовуються різні форми аудиторної та позааудиторної самостійної роботи. У викладенні дисципліни "Стратегічний управлінський облік" важливе місце займає виконання та захист розрахункового завдання. Ціль розрахункового завдання – поглиблення та закріплення знань, отриманих у процесі теоретичних і практичних занять; формування навичок творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи. У розрахунковому завданні студент повинен показати знання, правильне розуміння та вміння працювати з інформаційними джерелами, аналізувати цифрові дані, самостійно викладати особисту точку зору, узагальнювати теоретичний і практичний матеріал, робити висновки та пропозиції.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3990-5926
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51148
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Stratehichnyi_upravlinskyi_oblik.pdf714,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.