Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51151
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Стратегічний управлінський облік"
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; трансфертне ціноутворення; система збалансованих показників; аналіз інвестиційних рішень; лінійне програмування; управлінські рішення
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Стратегічний управлінський облік" : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістер.) рівня вищ. освіти усіх форм навчання / уклад. Т. В. Давидюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 50 с.
Abstract: Стратегічний управлінський облік є новим сучасним напрямком інтегрованого розвитку класичної школи управлінського обліку та стратегічного менеджменту. Водночас з цим стратегічний управлінський облік є найбільш перспективним напрямком розвитку управлінського обліку. Запропоновані методичні вказівки до виконання практичних робіт призначені для закріплення на практиці основних положень курсу "Стратегічний управлінський облік". Вони містять плани практичних занять, перелік навчальних завдань, ситуацій, при вирішенні яких студенту необхідно використовуючи теоретичні знання та аналітичні навички зробити розрахунки та запропонувати варіанти альтернативних рішень.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3990-5926
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51151
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Stratehichnyi.pdf706,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.