Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51157
Title: Стратегічний управлінський облік
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: текст лекцій; трансфертне ціноутворення; аналіз інвестиційних рішень; лінійне програмування; гнучкий кошторис; умови невизначеності; система збалансованих показників; управлінські рішення
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Стратегічний управлінський облік : текст лекцій для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістер.) рівня вищ. освіти усіх форм навчання / уклад. Т. В. Давидюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 105 с.
Abstract: Викладено основи стратегічного управлінського обліку, визначено його місце в системі менеджменту суб’єктів господарювання, розкрито питання бюджетування та трансфертного ціноутворення, побудови системи збалансованих показників, порядок вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття управлінських рішень, проаналізовано порядок проведення контролю і управління ефективністю діяльності центрів відповідальності. Для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3990-5926
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51157
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Upravlinskyi_oblik.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.