Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51165
Title: Роль педагогічної творчості в духовному розвитку особистості
Other Titles: The pedagogic creativity and her role in spiritual development of personality
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: навчальний процес; здібності; драматизація; радість; education process; abilities; dramatization; gladness
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Черемський М. П. Роль педагогічної творчості в духовному розвитку особистості / М. П. Черемський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 117-123.
Abstract: Стаття присвячена педагогічній творчості та її ролі в духовному розвитку особистості. Творчість дає можливість педагогу побудувати навчальний процес, не вдаючись до силових методів впливу на особистість. За допомогою творчості учень та студент мають змогу виявляти свої потенційні здібності і таланти. Педагогічна творчість дарує радість навчання та забезпечує духовне зростання особистості.
The pedagogic creativity and her role in spiritual development of personality is investigated. The creativity gives a chance for teacher to build educational process without power methods of influence on personality. The pupils and students by means of creativity are being in a position to express their potential abilities and talents. The pedagogic creativity is giving gladness and ensuring spiritual advance of personality.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51165
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Cheremskyi_Rol.pdf290,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.