Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51166
Title: Смерть експертизи. Етичний вимір сьогодення
Other Titles: Death of examination. Ethical dimension of today
Authors: Фрадкіна, Наталя Володимирівна
Keywords: пандемія; дезінформація; медична деонтологія; pandemic; misinformation; medical deontology
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Фрадкіна Н. В. Смерть експертизи. Етичний вимір сьогодення / Н. В. Фрадкіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 111-114.
Abstract: В статті розглянуто вплив Інтернету на людську свідомість, особливо в епоху пандемії. Досліджено, як дезінформація може вплинути на здоров’я та психо-емоційний стан людини. Підкреслено важливість медичної деонтології сьогодення. Наголошено на правильному вмінні використовувати інформацію, отриману зі ЗМІ.
The article considers the impact of the Internet on human consciousness, especially in the era of the pandemic. It has been studied how misinformation can affect a person's health and psycho-emotional state. The importance of medical deontology today is emphasized. Emphasisis placed on the correctability to use information obtained from the media.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51166
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Fradkina_Smert.pdf269,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.