Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51167
Title: Освіта і людина: сучасні виклики та актуальні практики
Other Titles: Education and human beings: contemporary challenges and relevant practices
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; філософія освіти; педагогічні практики; методологія виховання; філософська антропологія
Issue Date: 2021
Citation: Освіта і людина: сучасні виклики та актуальні практики [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 26 лютого 2021 р. = Education and human beings: contemporary challenges and relevant practices : proc. of Intern. sci.-practical seminar, February 26, 2021 / гол. ред. О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 60 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51167.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, в яких подано стислий виклад доповідей та повідомлень його учасників. У доповідях висвітлені актуальні філософськи проблеми сучасної освіти і людини, питання педагогічних практик, методології подання знань і виховання. Рекомендовано для провідних науковців, викладачів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасної освіти і філософської антропології.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51167
Appears in Collections:Освіта і людина: сучасні виклики та актуальні практики. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Osvita_i_liudyna.pdf998,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.