Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51171
Title: Актуальність впровадження дистанційного навчання в освітній процес майбутніх лідерів – педагогів вищої школи
Other Titles: The relevance of the introduction of distance learning in the educational process of future leaders - teachers of higher education
Authors: Гура, Тетяна Віталіївна
Середа, А. П.
Keywords: передача інформації; дистанційний курс; лідерський потенціал; власний імідж; information transfer; distance learning course; leadership potential; own image
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гура Т. В. Актуальність впровадження дистанційного навчання в освітній процес майбутніх лідерів – педагогів вищої школи / Т. В. Гура, А. П. Середа // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 24-26.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51171
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Hura_Aktualnist.pdf261,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.