Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51172
Title: Сприйняття правової відповідальності психолога крізь компонент життєстійкості у вимірі професійно-особистісної самовизначеності
Other Titles: Perception of the legal responsibility of the psychologist through the component of vitality in the dimension of professional and personal self-determination
Authors: Гура, Тетяна Віталіївна
Жукова, А. І.
Keywords: перцепція; практичний психолог; perception; practical psychologist
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гура Т. В. Сприйняття правової відповідальності психолога крізь компонент життєстійкості у вимірі професійно-особистісної самовизначеності / Т. В. Гура, А. І. Жукова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 16-21.
Abstract: У статті проаналізовано сприйняття професійних прав і обов’язків психолога та персональну професійну відповідальність за правильність та адекватність використання діагностичних методів та засобів. Розкрито, що свідомість практикуючого психолога відображає індивідуальну систему цінностей його як особистості. Виявлено, що життєстійкість практикуючих психологів формується протягом становлення професійної самовизначеності, коли психологи обирають, чим і як займатися – це визначається як компонент контролю, і відчувають, що отримують важливий досвід у всьому, що з ними відбувається – компонент залученості.
The article analyzes the perception of professional rights and responsibilities of a psychologist and personal professional responsibility for the correctness and adequacy of the use of diagnostic methods and tools. It is revealed that the consciousness of a practicing psychologist reflects the individual value system of him as a person. It was found that the viability of practicing psychologists is formed during the formation of professional self-determination, when psychologists choose what and how to do – it’s define as a component of control, and feel that they gain important experience in everything that happens to them – a component of involvement.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51172
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Hura_Spryiniattia.pdf319,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.