Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51173
Title: Розрахунок і конструювання посудин і апаратів хімічної та харчової промисловості. Частина 1
Authors: Михайліченко, Вілімін Петрович
Нечипоренко, Дмитро Ігорович
Новожилова, Тетяна Борисівна
Себко, Вадим Вадимович
Пітак, Інна Вячеславівна
Пітак, Олег Ярославович
Keywords: підручник; теорія тонкостінних оболонок; коефіцієнти міцності зварних швів; циліндричні обичайки; допустима напруга
Issue Date: 2020
Citation: Розрахунок і конструювання посудин і апаратів хімічної та харчової промисловості : підручник. Ч. 1 / В. П. Михайліченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 280 с.
Abstract: Наведено загальні відомості стосовно основ конструювання посудин та апаратів, короткі теоретичні відомості, які лежать в основі інженерних методик розрахунків тонкостінних посудин, практичну частину з прикладами, які ілюструють застосування розрахункових залежностей та типових елементів конструкцій. Призначено для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" блоку дисциплін "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", "Обладнання переробних та харчових виробництв" усіх форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5570-1061
orcid.org/0000-0003-2551-6954
orcid.org/0000-0002-3561-6281
orcid.org/0000-0003-4935-8225
orcid.org/0000-0001-5912-4604
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51173
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Mykhailichenko_Rozrakhunok.pdf4,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.