Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51174
Title: Відповідальність як чинник оволодіння самоосвітньою компетентністю майбутніми фахівцями машинобудівного профілю за умов карантинних обмежень
Other Titles: Responsibility as a factor of mastering self-educational competence of future specialists of the machine-building profile under quarantine conditions
Authors: Гура, Тетяна Віталіївна
Кравцова, Наталія Вікторівна
Конкін, Валерій Миколайович
Keywords: дистанційне навчання; самоосвітня відповідальність; distance learning; self-educational responsibility
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гура Т. В. Відповідальність як чинник оволодіння самоосвітньою компетентністю майбутніми фахівцями машинобудівного профілю за умов карантинних обмежень / Т. В. Гура, Н. В. Кравцова, В. М. Конкін // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 21-24.
Abstract: В статті розглянуто сутність самоосвітньої компетентності, її компоненти та значимість у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців машинобудівного профілю у ЗВО за умов карантинних обмежень. Висвітлено проблему відповідальності студента за організацію власної самоосвіти під час вимушеного дистанційного навчання.
The paper considers the essence of self-education competence, its components and significance in the process of professional activity training of future machine-building specialists in Higher Education Institutions in the conditions of quarantine restrictions. The problem of student responsibility for organization of their own self-education during forced remote control training.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51174
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Hura_Vidpovidalnist.pdf267,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.