Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51191
Title: Пристрій для випробування зразків у температурному інтервалі кристалізації на повзучість та довготривалу міцність
Authors: Хорошилов, Олег Миколайович
Пономаренко, Ольга Іванівна
Шатагин, Олег Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; техніка випробування матеріалів; рухомий якір; автоматичний компенсатор; циліндричний штир
Issue Date: 2006
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 17741 Україна, МПК (2006) G01N 3/18. Пристрій для випробування зразків у температурному інтервалі кристалізації на повзучість та довготривалу міцність / Хорошилов О. М., Пономаренко О. І., Шатагин О. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200603571 ; заявл. 03.04.2006 ; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для випробування зразків у температурному інтервалі кристалізації на повзучість та довготривалу міцність, який містить верхню та нижню тяги з вузлами кріплення головок зразків, причому нижня тяга є тягою прямого навантаження або якорем електромагніта; опору, встановлену в тарілці компенсатора, яка (опора) містить вертикальний та горизонтальний отвори, циліндричний штир, установлений в вертикальному отворі опори, циліндричний фіксуючий штир, який встановлений в горизонтальному отворі опори, який відрізняється тим, що фіксуючий штир опори з'єднують з пряморухомим якорем індукційної котушки електромагніта, при цьому відстань між тягою прямого навантаження та верхнім кордоном опори складає не менше 0,5 довжини бази L зразка.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51191
Appears in Collections:Кафедра "Ливарне виробництво"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Khoroshylov_Patent_17741.pdf204,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.