Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51193
Title: Спосіб безперервного лиття заготовок
Authors: Хорошилов, Олег Миколайович
Пономаренко, Ольга Іванівна
Шатагин, Олег Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; металургія; циклічний рух; адгезійні сили; тріщини
Issue Date: 2007
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 26336 Україна, МПК (2006) B22D 11/00. Спосіб безперервного лиття заготовок / Хорошилов О. М., Пономаренко О. І., Шатигин О. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200705998 ; заявл. 30.05.2007 ; опубл. 10.09.200, Бюл. № 14. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб безперервного лиття заготовок, при якому вводять затравки в кристалізатор, подають в металоприймач розплав та здійснюють циклічний рух заготовки з кристалізатора, який відрізняється тим, що в нерухомому кристалізаторі заготовка рухається як в зворотному, так і в прямому напрямках. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в рамках одного циклічного руху заготовка з кристалізатора впродовж часу t₁ знаходиться в стані паузи, потім впродовж часу t₂ рухається в зворотному напрямку на крок L₂, а впродовж часу t₃ рухається в прямому напрямку на крок L₃, при цьому коефіцієнт К відношення кроків прямого та зворотного руху має наступні значення: К = (0,8-15,0), при цьому крок зворотного руху знаходиться в інтервалі: 0,004м<L₂<0,0125м.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51193
Appears in Collections:Кафедра "Ливарне виробництво"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_Khoroshylov_Patent_26336.pdf88,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.