Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51196
Title: Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей
Authors: Каратєєв, Арнольд Михайлович
Павлюк, Cергій Климович
Сумцова, Людмила Андріївна
Літвінов, Денис Олександрович
Пономаренко, Ольга Іванівна
Євтушенко, Наталія Сергіївна
Keywords: патент; корисна модель; сітчасті полімерні композиційні матеріали; тетрафурфурилоксисилан; гідроксид калію; дифенілолпропан
Issue Date: 2007
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 23593 Україна, МПК (2006) C07F 7/00. Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей / Каратєєв А. М., Павлюк С. К., Сумцова Л. А., Літвінов Д. О., Пономаренко О. І., Євтушенко Н. С. ; власники: Каратєєв А. М., Павлюк С. К., ТОВ "ХІМРОСТ" (Україна), ТОВ "ВТП "ТЕХНОПРОМ" (Україна). – № u200703982 ; заявл. 10.04.2007 ; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7. – 4 с.
Abstract: 1. Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей, переважно для ливарного виробництва, що включає одержання мономерно-олігомерних зв'язуючих при проведенні реакції переетерифікації кремнієорганічних сполук фурфуриловим спиртом у присутності каталізатора переетерифікації шляхом введення реагентів з відгонкою етилового спирту та подальшим утворенням холоднотвердіючих сумішей, який відрізняється тим, що процес одержання мономерно-олігомерних зв'язуючих проводять в одну стадію, як каталізатор переетерифікації використовують алкоголят металу IV групи періодичної системи хімічних елементів, а реакцію переетерифікації проводять з відгонкою етилового спирту під атмосферним тиском і в атмосфері нітрогену при спільному введенні реагентів, при цьому, холоднотвердіючі суміші одержують при послідовній обробці наповнювача кислотним каталізатором тужавіння мономерно-олігомерних зв'язуючих, переважно олігофурфурилоксисилоксанами, з ретельним перемішуванням, а потім додають мономерно-олігомерне зв'язуюче і знову ретельно перемішують. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для утворення холоднотвердіючих сумішей на 100 в.ч. наповнювача - кварцового піску, додають 1-2 в.ч. 50-70 %-ного водного розчину п-толуолсульфокислоти або бензолсульфокислоти. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для утворення холоднотвердіючих сумішей на 100 в.ч. наповнювача - кварцового піску, оброблених водними розчинами п-толуолсульфокислоти або бензол сульфокислоти, додають 1,2-2 в.ч. фуранвмісних мономерно-олігомерних зв'язуючих.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51196
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"
Кафедра "Ливарне виробництво"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_Karatieiev_Patent_23593.pdf68,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.