Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51206
Title: Досвід впровадження відкритих ресурсів у Харківському національному педагогічному університеті
Other Titles: Experience implementation of open resource in H. S. Skovoroda Kharkiv national pedagogical university
Authors: Олійник, Т. О.
Григорова, Л. С.
Куратова, М. Г.
Чоботова, Я. В.
Keywords: цифрові засоби; культурна спадщина; digital means; cultural heritage
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Досвід впровадження відкритих ресурсів у Харківському національному педагогічному університеті / Т. О. Олійник [та ін.] // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 62-67.
Abstract: Розглянуто особливості впровадження відкритих освітніх ресурсів цифрової культурної спадщини у навчально-виховний процес мистецького факультету. За результатами експериментальних досліджень зроблено висновок, що усвідомлення ролі спільної культурної спадщини стає одним з ключових ланцюгів якісних процесів креативного перетворення та критичного осмислення викликів цифрових інновацій.
Peculiarities of the implementation of open educational resources of digital cultural heritage in the educational process of the art department are considered. According to the results of experimental work the conclusion confirmed that awareness of the role of common cultural heritage is becoming one of the key chains of qualitative processes of creative transformation and critical understanding of the challenges of digital innovation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51206
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Oliinyk_Dosvid.pdf285,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.