Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51207
Title: Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей
Authors: Каратєєв, Арнольд Михайлович
Пономаренко, Ольга Іванівна
Літвінов, Денис Олександрович
Калкаманова, Олеся Салімовна
Берлізєва, Тетяна Вікторівна
Keywords: патент; корисна модель; ливарне виробництво; вогнетривкий наповнювач; водний розчин силікату; пропіленциклокарбонат
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 95138 Україна, МПК (2014.01) B22C 1/00 C07D 407/00. Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей / Каратєєв А. М., Пономаренко О. І., Літвінов Д. О., Калкаманова О. С., Берлізєва Т. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2014 07378 ; заявл. 01.07.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей включає одержання мономерного зв'язуючого. Мономерне зв'язуюче одержують шляхом карбонізації фурфурилгліцидного етеру вуглекислим газом за атмосферних умов і температури 90-100 °С у присутності каталізаторів карбонізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51207
Appears in Collections:Кафедра "Ливарне виробництво"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Karatieiev_Patent_95138.pdf273,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.