Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51235
Title: Пристрій для форсованого керування моностабільним електромагнітом
Authors: Бугайчук, Віктор Михайлович
Клименко, Борис Володимирович
Єресько, Олександр В’ячеславович
Король, Олена Геннадіївна
Keywords: патент; корисна модель; пускова обмотка; утримуюча обмотка; котушка електромагніта; мостовий діодний випрямляч; джерело живлення
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 131531 Україна, МПК H01F 7/18 (2006.01) H01F 7/06 (2006.01) H01H 33/38 (2006.01). Пристрій для форсованого керування моностабільним електромагнітом / Бугайчук В. М., Клименко Б. В., Єрєсько О. В., Король О. Г. ; власник: Бугайчук В. М., Клименко Б. В. – № u 2018 05507 ; заявл. 18.05.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл.№ 2. – 4 с.
Abstract: Пристрій для форсованого керування моностабільним електромагнітом містить мостовий діодний випрямляч, вхід якого виконано з можливістю з'єднання з джерелом живлення, першої і другої котушок електромагніта з пусковими і утримуючими обмотками, з'єднаними з виходами діодного випрямляча через початок пускових обмоток, і діода, анод і катод якого з'єднані з кінцями утримуючих обмоток відповідно першої і другої котушок електромагніта, при цьому кінці пускових обмоток і початок утримуючих обмоток на першій і другій котушках електромагніта з'єднані з утворенням відповідних спільних виводів. Додатково містить додаткове коло, що складається з біполярного транзистора з ізольованим затвором і таймера. Виводи живлення таймера з'єднані відповідно з виводом діодного випрямляча паралельно з початком пускової обмотки першої котушки електромагніта і зі спільним виводом пускової і утримуючої обмоток другої котушки електромагніта, вихід таймера з'єднаний із затвором біполярного транзистора, колектор і емітер біполярного транзистора з'єднані із спільними виводами пускових і утримуючих обмоток відповідно першої і другої котушок електромагніта.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51235
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Buhaichuk_Patent_131531.pdf320,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.