Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51241
Title: Розвиток відповідальності студентів як визначальне завдання вищої школи
Other Titles: Developing student responsibility as the most important task of higher school
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: природне середовище; реальність загроз; взаємовідносини людини і природи; natural environment; reality of threats; relationship between man and nature
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Романовський О. Г. Розвиток відповідальності студентів як визначальне завдання вищої школи / О. Г. Романовський, М. К. Чеботарьов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 89-93.
Abstract: Розглянуто сенс феномену відповідальності та обґрунтовано необхідність її формування і прищеплення студентам. Це є завданням вищої школи в системі професійної підготовки. Показано, що відсутність і навіть низький рівень відповідальності призводять до вкрай небезпечних негативних наслідків, порушують гармонію відносин людини і навколишнього природного середовища, створюють реальну загрозу існуванню людської цивілізації. Наведено методи формування відповідальності.
The meaning of the phenomenon of responsibility is considered and the necessity of its formation and inculcation in students is substantiated. It is one of the tasks of higher education in the vocational training system. It is shown that the absence or low level of responsibility leads to very dangerous negative consequences, violates the harmony of relations between man and the external natural environment, and creates a real threat to the existence of human civilization. Methods of formation of responsibility are given.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51241
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Romanovskyi_Rozvytok.pdf274,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.