Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51242
Title: Чисельність та етнічний склад населення Колонтаївського району Харківської округи: за матеріалами перепису населення 1926 року
Other Titles: Number and ethnic composition of the population of the Кolontaiv circuit of the Кharkiv district: according to the population census of the 1926 year
Authors: Скляр, Володимир Миколайович
Keywords: українці; етнічні меншини; Ukrainians; ethnic minorities
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Скляр В. М. Чисельність та етнічний склад населення Колонтаївського району Харківської округи: за матеріалами перепису населення 1926 року / В. М. Скляр // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 94-98.
Abstract: На основі аналізу статистичних матеріалів перепису населення 1926 року розкрито особливості поселенської мережі, визначено чисельність населення Колонтаївського району Харківської округи у цілому, а також кожної із 10-ти сільських рад та 31-го населеного пункту цього району. Встановлено, що ключовою ознакою населення Колонтаївського району була його етнічна однорідність – абсолютне домінування за чисельністю українців на тлі дисперсного розселення поодиноких представників етнічних меншин.
Based on the analysis of statistical materials of the 1926 census, the peculiarities of the settlement network were revealed, the population of the Kolontaiv district of the Kharkiv district as a whole, as well as each of the 10 village councils and 31 settlements of this district were determined. In the ethnic homogeneity is the absolute dominance of the number of Ukrainians against the dispersed settlement of single members of ethnic minorities.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51242
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Skliar_Chyselnist.pdf269,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.