Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51246
Title: Метафора в професійній мові історика
Other Titles: Metaphor in the professional language of historian
Authors: Телуха, Світлана Степанівна
Keywords: терміноутворення; метафоризація; історична наука; контекст; termformation; metaphorization; historical science; context
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Телуха С. С. Метафора в професійній мові історика / С. С. Телуха // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 103-106.
Abstract: В статті, на основі історичних напрацювань вітчизняних та зарубіжних авторів проаналізовано походження та значення терміну метафори, характеризуються її риси, місце в історичній науці. Розглянуто приклади використання метафоричності в професійній мові історика.
The article, based on the historical achievements of domestic and foreign authors analyzes the origin and meaning of the term metaphor, characterizes its features, place in historical science. Examples of the use of metaphor in the professional language of the historian are considered.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51246
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Telukha_Metafora.pdf347,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.